vision :เกษตรชีวภาพ  สภาพแวดล้อมงามล้ำ  พร้อมนำการศึกษา  สารสนเทศก้าวหน้า  พัฒนาเศรษฐกิจ ทุกชีวีอยู่ดี

 
ขอเชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประจำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลผือใหญ่  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 25 ...
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 10 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ ตามแบบแปลนรายการเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านอะโพน หมู่ที่ 7 ตำบลผือใหญ่ ตามแบบแปลนรายการเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางงานโ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงกา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559
................................................
จังหวัดศรีสะเกษ
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี